พิธีเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556            โรงเรียน จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน ฝ่ายวิชาการ งานแนะแนวได้ร่วมจัดงานพิธีเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมตัวสอบโควภาคเหนือ ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 16-12-2013

Username
Password