ชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากลูกโป่ง        นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากลูกโป่ง ในงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค  ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 จัดโดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ    ได้รับเงินรางวัล  10,000  บาท สมาชิกในทีม 
1.  นายปรัชญา      ยาวิสิทธิ์
2.  นายกัมปนาท   สุทธิจิรพันธ์
3.  นายธนพงศ์      ศิรินาม
ผู้ควบคุมทีม    นายระนอง  ส่องศรี      นายอลงกรณ์  ข่าทิพย์พาที

 


 โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 13-03-2014

Username
Password