ประกาศผลห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ม.1(EPDP) ปีการศึกษา 2557ประกาศผลห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (EPDP)
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2557

รายชื่อ

ให้นักเรียนมารายงานตัวที่ห้องวิชาการ  ในวันที่  3 เมษายน  2557
ณ ห้องวิชาการ  อาคารสำนักงาน  เวลา 09.00 - 15.30 น.โดย.  
ประกาศวันที่ 02-04-2014

Username
Password