ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557


รายชื่อ link 1

รายชื่อ link 2

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/reg.ckk

นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  ที่สนใจ
ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์  ติดต่อที่ อ.ปรีดา  ยะธิมา  ห้องทะเบียน-วัดผล
ห้องเรียนพิเศษภาษาไทย  ติดต่อที่ อ.ปรีชา  มีแจ้  ห้องพักครูภาษาไทย
รับจำนวนจำกัดนะครับโดย.  
ประกาศวันที่ 02-04-2014

Username
Password