ขอแสดงความยินดีครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ              ผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูเสมือน สายศร ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการอาชีพและเทคโนโลยี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูกัลยา ไชยรังษี ที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องเจ้าหลวง

 

 โดย.  
ประกาศวันที่ 04-04-2014

Username
Password