มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี 2556         ผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556  เนื่องในการประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2556 เมื่อศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องเจ้าหลวง

[ประมวลภาพ ]โดย.  
ประกาศวันที่ 04-04-2014

Username
Password