พิธีรดน้ำ-ดำหัวและขอพรคณะครู              โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานชุมชนภาคีเครื่อข่าย กิจกรรมภายในร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธีรดน้ำ-ดำหัว คณะครูของโรงเรียน ทั้งครูในอดีตและครูปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและเพื่อแสดงความกตัญญู ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557

 

{ประมวลภาพ}โดย.  
ประกาศวันที่ 16-04-2014

Username
Password