อบรมพัฒนาครู ปฏิบัติการสร้างสื่อ On Demand และคลังทฤษฎีความรู้สู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียน         กลุ่มงานบริหารวิชาการและหลักสูตร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมครู ในการอบรม"ปฏิบัติการสร้างสื่อ On Demand และคลังทฤษฎีความรู้สู่การพัฒนาศักยภาพนักเรียน" วันที่ 22 และ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


โดย.  
ประกาศวันที่ 04-06-2014

Username
Password