นักเรียนจักรคำฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีความประพฤติดีงามพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมแสดงความยินดี

     นายชัยวัฒน์ บุญมี
     นายนนทวัฒน์ ไหแก้ว

     นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงามพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุม วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร


โดย.  
ประกาศวันที่ 04-06-2014

Username
Password