ขอแสดงความยินดี       ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภทิพย์ภา ปัญโญใหญ่ ชั้น ม.6/11 ที่สามารถสอบผ่านค่าย2 เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.ภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้า ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์สอวน.ภูมิภาค)โดย.  
ประกาศวันที่ 09-06-2014

Username
Password