โครงการสานสัมพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)        โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมตามโครงการสานสัมพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 09-06-2014

Username
Password