ศิษย์เก่าจักรคำฯแนะแนวพยาบาลเหล่าทัพ         วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ศิษย์เก่าจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ศึกษาต่อยังวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ (กองทัพบก,กองทัพอากาศ,ตำรวจ) ประกอบไปด้วย
1. นศ.พต.จิตตรีพร อริปริยกุล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
2. นศ.พต.ธนภรณ์ ใหม่วัน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
3. นรพ.กมลวรรณ อนุวรรณ์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4. นรพ.วิสัชนา ทองชัย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
5. นพอ.พิชามญชุ์ เอื้อความดี วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
6. นพอ.วณิชชา จิระศักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
มาแนะแนวน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่สนใจ เข้าศึกษาต่อพยาบาลเหล่าทัพ โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และมีนักเรียนให้ความสนใจรับฟังการแนะแนวจำนวนมาก

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }
โดย.  
ประกาศวันที่ 11-06-2014

Username
Password