อบรมนักเรียนแกนนำวินัย          คณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าค่ายอบรมนักเรียนแกนนำวินัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  ปีการศึกษา 2556   เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2556  ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ (โครงการตามพระราชดำริ) อ.สันทราย จ.สันทราย จ.เชียงใหม่


โดย.  
ประกาศวันที่ 10-06-2013

Username
Password