กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดพิธีพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (พระชนมพรรษา) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานการจัดงานโดยนายศรีทอง อะถานา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ เพื่อนำต้นเทียนพรรษาที่หล่อ ไปถวาย ณ วัดต่างๆใกล้โรงเรียน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ต่อไป.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 02-07-2014

Username
Password