เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริกุญชัย          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย ได้นำตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จังหวัดลำพูน ประจำปี 2557จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒธรรม ประเพณีการหล่อเทียนพรรษา เพื่อสร้างความรักสามัคคี สมัครสมานและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชุมชนในจังหวัดลำพูน.

 โดย.  
ประกาศวันที่ 02-07-2014

Username
Password