รับรางวัลประกวดเขียนเรียงความ กิจกรรม วันสหกรณ์นักเรียน 2557      โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กหญิงนัทชา ธิกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. เด็กหญิงณัฐนรีย์ เลิศประเสริฐสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3. เด็กหญิงสุชาดา สุยะธง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชมเชย
4. เด็กหญิงจันทกานต์ วรรณโพธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชมเชย
ในการประกวดเขียนเรียงความ ระดับชั้นใมัธยมศึกษา เนื่องในกิจกรรม วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดลำพูน โดยมีครูสมาน อุ่นแก้ว ครูกัลยา ไชยรังสี ครูแสวง ใจรังสี เป็นครูผู้ควบคุมโดย.  
ประกาศวันที่ 25-07-2014

Username
Password