กิจกรรม"ปลุกจิตสำนึกประชาการอาเซียน"      โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมการเป็นประชากรอาเซียน ภายใต้โครงการ ‘’ก้าวข้ามสู่ประตูอาเซียน’’ วันที่ 1-3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบ้านสวนกนกกานต์ จังหวัดลำพูนโดยมีแกนนำเยาวชนอาเซียนจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนเครือข่ายแกนนำอาเซียน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง4ภูมิภาค ร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยกับ รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ครูและคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลุกจิตสำนึกการเป็นประชากรอาเซียน การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน และเข้าใจทุนทางวัฒนธรรมของล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โดยทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้รับการคัดเลือกโครงการแผนกิจกรรมปลุกจิตสำนึกประชากรอาเซียน 2015 ให้เป็น 4 ทีมสุดท้าย และเป็นตัวแทนภาคเหนือในการเป็นแกนนำในการดำเนินโครงการดังกล่าว ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

{ ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 05-08-2014

Username
Password