ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ        โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ประจำเดือนสิงหาคม เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (พระชนมพรรษา) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยในการนี้มีพระสงฆ์ในพิธีจากวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียน และนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 13-08-2014

Username
Password