แสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนัญญา พรหมพนัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สามารถสอบผ่านคัดเลือกไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการเยาวชนเอเอฟเอส แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ รุ่นที่ 53 (2557-2558) เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในครั้งนี้โดย.  
ประกาศวันที่ 13-08-2014

Username
Password