ประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน        โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้ารับการประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนและปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในลงประเมินสภาพจริง และชมการบรรเลงดนตรีไทย พื้นเมือง ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ณ ห้องดนตรีไทย-พื้นเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน

 

                                                                             {ประมวลภาพกิจกรรม }

 

 โดย.  
ประกาศวันที่ 13-08-2014

Username
Password