ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหวิทยาเขต จังหวัดเพชรบูรณ์       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหวิทยาเขตนุกูลนารี และสหวิทยาเขตเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 95 คน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง ในการนี้ นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากทั้ง 2 วิทยาเขต ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  การดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณธรรม  กลุ่มงานกิจการนักเรียน และงานอำนวยการ

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 13-08-2014

Username
Password