ศึกษาดูงานระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์        กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยนายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้างานกลุ่มงานกิจการนักเรียน ครูหัวหน้าคณะสี  ศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยในการนี้ ดร.วินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ได้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนำมาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป.โดย.  
ประกาศวันที่ 13-08-2014

Username
Password