รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนต์สั้น             ทีมกาดนัด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพยนต์สั้น ในงานมหัศจรรย์สันป่าตอง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท รายชื่อสมาชิกทีมกาดนัด มีดังนี้

          - นายนุกุล คำเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
          - นางสาวจารุวรรณ วรประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
          - นางสาวกฤษณา มณีจักร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
          - นางสาว อรนิภา เวียงหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
          - นางสาวแพรวพลอย พรมใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
          - นายสิทธิชล ไชยอุปละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
          - นายปรัชญา เขื่อนแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
          - นายพีรพงษ์ กันสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
          - นายฉัตรทอง ริมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13

ครูผู้ฝึกสอน
          นางสาวดลหทัย อินทร์จันทร์โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 28-05-2013

Username
Password