ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 2/2557      โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานส่งเสริมประชาธิปไตย และสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายธนธรรม เก่งวิทย์กรรม ประธานสภานักเรียนเป็นประธานในการดำเนินการประชุม พร้อมด้วยกับคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ผู้แทนชั้นเรียน นักเรียนแกนนำวินัย อาสาสมัครสารวัตรนักเรียน เข้าประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการมอบเสื้อให้แก่นักเรียนแกนนำวินัย โดยนายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นประธานในพิธีมอบ นอกจากนี้ประธานนักเรียนได้ดำเนินการประชุมสภานักเรียน และได้ร่วมกันพิจารณาวาระสภานักเรียน การดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาโรงเรียนร่วมกันกับสภานักเรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการทางประชาธิปไตย และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาโรงเรียน

 

                         {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 03-11-2014

Username
Password