ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบทั่วไป ปีการศึกษา 2558ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบทั่วไป ปีการศึกษา  2558


link : https://drive.google.com/folderview?id=0Bw_Y8aHpLYd-fnFOa3VDcGt5dGlpWHlwQWpFLURzQmsxczhLNlNBZGJ1a3pIU3JMZHNfbTg&usp=sharingให้นักเรียนตรวจสอบหมายเลขห้องสอบ  และหมายเลขประจำตัวสอบ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบ  และแก้ไขข้อมูลโดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 26-03-2015

Username
Password