(WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 (WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015) รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ในวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหสวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกทีมวางเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

[คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม]โดย.  
ประกาศวันที่ 05-08-2015

Username
Password