โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21



โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 10 กันยายน 2558

[คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม]



โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2015

Username
Password