โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม A.Y.C. และ U.C.E. 2015แสดงความยินดีกับ นักเรียนของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่สอบผ่าน 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม A.Y.C และ U.C.E.คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 24-12-2015

Username
Password