โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ร่วมกับสมาชิกสโมสรไลออนส์ จัดทำโครงการสร้างสรรค์ปัญญ
า พัฒนาเขียนอ่าน
สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเย
าวชน ครั้งที่ ๒ โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน หนังสือทำมือ (เพิ่มพูนความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ)ขึ้น และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลดีเด่นด้านชื่อเรื่อง
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร
1.นางสาวศริดา สินิทธ์สกุล ม.4/11
2.นางสาวณัฐภัทร โถนาค ม.4/11
3.เด็กหญิงณัฐณภัทร โถนาค ม.3/11


คลิกชมภาพกิจกรรม
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 25-05-2016

Username
Password