ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ “สานสัมพันธ์น้อง-พี่” ประจำปี ๒๕๕๙ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัด ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์
 “สานสัมพันธ์น้อง-พี่” นักเรียนที่มีความสามารถพิเ
ศษด้านภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 

โดยมีนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาชีวิต บุญถาวร
อ.สารภี จ.เชียงใหม่คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-05-2016

Username
Password