พิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวพิธีมอบทุนการศึกษา
ตามโครงการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว
ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและฝากเลี้ยงตามบ้าน
จาก สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ถึง ม.๖ โรงเรียนจักรคณาทร จังหวัดลำพูน 
จำนวน ๕๘ ราย 
โดยมี คุณรชยา ฮั่ตระกูล หัวหน้าสำนักงารบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-05-2016

Username
Password