คณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิตทยาคม จังหวัดลำพูนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน
จาก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิตทยาคม จังหวัดลำพูน 
โดยมี นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนให้การต้อนรับ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องคณะกรรมการสภานักเรียนคลิกชมภาพกิจกรรม
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-05-2016

Username
Password