การจัดอบรมปฏิบัติการ การระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้จัดการอบรมให้แก่คณะครูใน หลักสูตรการจัดอบรมปฏิบัติการ
การระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน(โมดูลงานวิชาการงานกลุ่มสาระ)
(แอดมินกลุ่มสาระ)
โดยมี นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ 
และ นายสุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร
นายปรีดา ยะธิมา
นายวิทยา วรรณมะกอก
และ นายสุริยา นิ่มตระกูล เป็นวิทยากรในการอบรม

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารบุรีรัตน์
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-05-2016

Username
Password