พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556          ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556  เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  โดยการถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน จำนวน 5 วัดซึ่งได้แก่ วัดไก่แก้ว วัดหัวขัว วัดสวนดอก วัดบ้านเส้ง และวัดช้างรอง  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556  ที่ผ่านมา

 

 

[ ประมวลภาพกิจกรรม ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 19-07-2013

Username
Password