พิธีปิด การเข้าค่ายขยายผล สอวน. ค่าย ๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในพิธีปิด
 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน ที่ได้เข้าค่ายขยายผล สอวน. ค่าย ๑
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สำหรับภาคเหนือตอนบน
 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password