ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 2วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ในภาคเช้า
และ ระดับชั้น ม.4 ในภาคบ่าย เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการเรียนการสอน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password