นักเรียนทผู้มีมารยาทงามและมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
และคณะผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีมารยาทงามและมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 01-03-2017

Username
Password