กรอกข้อมูลการสมัคร ม.1 และ ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์รอบทั่วไปปี 60 ตาม link นี้ครับ

 https://sites.google.com/a/chakkham.ac.th/rub60/


โดยผู้สมัครต้องมาซื้อระเบียบการรับสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  เพื่อนำประกอบการสมัครในวันสมัครจริง  และระเบียบการจะระบุวันและเวลาที่มาทำการสมัครไว้  การกรอกข้อมูลนี้ยังไม่ใช่การสมัครจริง  การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มายื่นใบสมัครที่โรงเรียนตามวันและเวลาที่ระบุโดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 19-03-2017

Username
Password