เทศกาลลำไย ผลไม้มหัศจรรย์ เมืองลำพูน ประจำปี 2556   โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดขบวนแห่ งาน "เทศกาลลำไย ผลไม้มหัศจรรย์ เมืองลำพูน ประจำปี 2556"  และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือ จากทุกๆอำเภอ 8 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอแม่ทา และ อำเภอบ้านธิ จัดรถขบวนลำไย และขบวนแห่ ทางศิลปวัฒนธรรม ของแต่และอำเภอเข้าร่วมประกวด งานนี้ จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 2 - 12 สิงหาคม 2556

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 05-08-2013

Username
Password