กิจกรรมไหว้ครูนักเรียนเตรียมวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Gifted computer)
นักเรียน เตรียมวิศวกรคอมพิวเตอร์ (Gifted computer) แสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระคุณครู ต่อครูสาขาคอมพิวเตอร์
เนื่องในวันไหว้ครู พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนโดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 16-06-2017

Username
Password