อบรมแกนนำ อย.น้อย 2560วันที่ 29 มิถุนายน 2560

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
จัดกิจกรรม อบรมแกนนำ อย.น้อย โดยมี นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็น ประธานในพิธี

 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 03-07-2017

Username
Password