โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แห่เทียนพรรษา ปี 2560วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา
 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
 เดินทางถวายเทียนโดยแบ่งตามคณะสี คณะสีเขียว ถวายเทียน ณ วัดหัวขัว คณะสีม่วง ถวายเทียน ณ วัดช้างสี คณะสีชมพู ถวายเทียน ณ วัดสวดอก คณะสีฟ้า ถวายเทียน ณ วัดไก่แก้ว
และคณะสีแดงถวายเทียน ณ วัดหนองเส็ง


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 03-07-2017

Username
Password