โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าอบรม ภายใต้
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 รุ่นที่ 7/2560 โดย หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดลำพูน
กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 03-07-2017

Username
Password