การอบรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำรักการอ่านวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำรักการอ่าน
โดยมี นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
 เป็นประธานในการเปิดการอบรม

ณ ห้องสมุดเติมทองไชยโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 03-07-2017

Username
Password