ศิษย์เก่าโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.ต้น จค.31 และ ม.ปลาย จค.34 มอบทุนการศึกษาวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ศิษย์เก่าโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ม.ต้น จค.31 และ ม.ปลาย จค.34
มอบทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และศิษย์เก่าห้อง 606 จค.34
มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท ให้กับนักเรียน
ได้แก่ ด.ญ. ปัถยานี พินขัติยะ 

ด.ญ. มนรดา อนุหวัน และ ด.ญ.รัตติกาล บุญอินทร์

ณ อนุสาวรีย์เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ 
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password