กิจกรรม อย. น้อยวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดลำพูน
 ประจำปี 2560   รุ่นที่ 1
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password