การประชุม ปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานใน
 พิธีเปิด การประชุม ปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560 วิทยากรโดย ดร.เฉลิม ฟักอ่อน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและรองผู้บริหาร
 และคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password