กิจกรรมการอบรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมฯวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการอบรม
 โครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสู่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ณ หอประชุมบุรีรัตน์
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 27-07-2017

Username
Password