วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วม วิ่งในงาน สถาบันแพทย์ภูมิภาค
 รวมใจไทย “ วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ” เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค จังหวัดลำพูน เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร
จากบริเวณวัดดอยติจนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญชองการออกกำลังกาย และร่วมกันทำความดี
 โดยการรับบริจาคเงินตลอดเส้นทางการวิ่ง – ปั่น เพื่อนำรายได้ทั้งหมด ไปใช้สำหรับผู้ป่วย
 ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ การสร้างอาคารสำหรับผู้ป่วยในภูมิภาคต่อไป


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 31-07-2017

Username
Password