กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นางสาวณัฐภัทร โถนาค ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐอินเดีย เข้าร่วมงาน National children Science ในระหว่างวันที่ 27- 31 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศอินเดีย ครูที่ปรึกษาดูแล ครูปาริฉัตร สุใจยา ครู ณภัค ฐิติมนัส และ นางสาวภาสินี พรอร่าม ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโอลิมปิกค่าย 1
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-01-2018

Username
Password